Színvonalas oktatás közvetlen, gyermekbarát nevelési módszerekkel tanítunk! 

Szakközépiskola


Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda

1151.Budapest, Sződliget u. 24-30.
Tel/fax: 307-7185; 306-5669
Elnök-igazgató: Kovács Tibor
Általános igazgatóhelyettes: Szuhenyákné Papadaki Hajdo
Intézményegység vezető: Ringné Németh Mária

Intézményegység vezető helyettes: Hausel Krisztina
titkarsagszki@karolyrobertiskola.hu

OM azonosító: 035457
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1721
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0099-04

 

SZAKKÖZÉPISKOLÁNKRÓL


 

A 9. - 10. évfolyamon pályaorientációs képzést folytatunk, a 11.-12. évfolyamon a kereskedelem, marketing és jelent előkészítést a különböző kereskedelmi szakmákhoz. Ezen tantárgyakból érettségi vizsgát is tesznek, tehetnek tanulóink, akár emelt szinten is.

Szakképző évfolyamainkon kereskedő képzés folyik.Szakközépiskolai intézményegységünk tanulólétszáma folyamatosan nő. Induló évfolyamainkra általában 3-4-szeres a túljelentkezés. A 2004/2005-ös tanévtől kezdve nyelvi előkészítő évfolyamot is indítunk.

A szakképző évfolyamokra az érettségizettek háromnegyede iratkozik be.
Elhelyezkedéskor előnyt jelen számukra nyelvtudásuk, nyelvvizsgájuk, illetve ECDL bizonyítványuk.
A tanulók 1/3-a folytatja tanulmányait főiskolán, egyetemen. Leggyakrabban a Kereskedelmi Vendéglátó-ipari és Idegenforgalmi Főiskolát, vagy a Külkereskedelmi Főiskolát választják.

 

 

1992 óta oktatunk számítástechnikát. ECDL vizsgaközpontunk megnyitása óta végzős diákjaink az érettségi és szakmai vizsgájuk mellett számítástechnikai végzettséggel is rendelkeznek. (ld.: www.ecdl.hu) ECDL vizsgaközpontunk akkreditált pedagógus- és közalkalmazott továbbképző programok szervezésére is. Működése és a vizsgaszervezés folyamatos.

Vizsgaközpontunk 2004-ben kiemelkedő évet zárt. A társadalmi elismertségnek is köszönhetően egyre többen szeretnének vizsgázni. A Nemzeti Erőforrás Minisztériuma különböző programokat hirdetett az informatikai írástudás elterjesztésének érdekében, így 2005-től az informatika érettségi tematikája is az ECDL-re épül.

Saját vizsgaközpont előnyei

  1. EU-konform vizsgarendszer
  2. 7 vizsga 3 év alatt, kényelmesen
  3. Önkormányzati finanszírozás
  4. Vizsgára felkészítés tanórai keretben
  5. Ott vizsgázunk, ahol tanulunk!
  6. Tanulóink nagy többsége jut ECDL bizonyítványhoz

A kilencedik évfolyamtól kezdve bontott csoportokban történik a nyelvoktatás. Angol, német nyelvet oktatunk.
A középfokú nyelvvizsga eléréséhez minden segítséget megadunk.
2004. decembere óta ECL nyelvvizsgahely működik intézményünkben. Vizsgáztató tanárai iskolánk nyelvtanáraiból kerültek ki.

Oktatási eredményeink mellett gondot fordítunk a nevelésre is. Évekkel ezelőtt kezdtük beépíteni nevelési, oktatási koncepciónkba a különböző felzárkóztató és személyiségfejlesztő technikákat.
Intézményünkben diákönkormányzat és szülői munkaközösség  működik.

 

 

Tanáraink idejüket és energiájukat nem sajnálva foglalkoznak a gyerekekkel. Nagyon sok rendezvényt, tábort, közös programot szervezünk.

Szaktanáraink rendelkeznek a szükséges szakképzettségekkel, nagy részük évtizede az iskolában dolgozik. Kollégáink között vannak nyelvvizsgáztató tanárok a BME nyelvvizsgaközpontból, érettségi-, ill. OKJ vizsgaelnökök, ECDL vizsgáztatók, és szakképzési szakértők. Tanári gárdánk minden vonatkozásban dinamikusan fejlődő, a változásokhoz és az elvárásokhoz kiválóan alkalmazkodni tudó szakemberekből áll.


Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általá    |   1151 Budapest, Szõdliget u. 24-30.
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu