Színvonalas oktatás közvetlen, gyermekbarát nevelési módszerekkel tanítunk! 

Általános Iskola


Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola,
Általános Iskola és Óvoda


1151.Budapest, Bogáncs utca. 51-53.
Tel/fax: 307-57-39; 306-5670
Elnök-igazgató: Kovács Tibor
Általános igazgatóhelyettes: Szuhenyákné Papadaki Hajdo
Intézményegység vezető: Kőszegi Árpádné
Intézményegység vezető helyettes: Szabóné Baranyai Edit

OM azonosító: 035457
 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁNKRÓL

Károly Róbert nevét viselő intézményünk 3 intézményegységből áll: óvoda, általános iskola és kereskedelmi szakközépiskola. Jó lehetőséget biztosít arra, hogy egy intézményen belül az óvodától az általános iskolán át el lehessen jutni az érettségiig és a kereskedelmi szakképesítés megszerzéséig. A pedagógusok a gyerekeket sokrétű, alapos képzéssel készítik fel, s teszik lehetővé számukra a továbbtanulást, vagy a szakmában való érvényesülést.Az alsó tagozaton iskolaotthonos formában tanítunk. Egy osztálynak két tanítója van, az egyik a magyart, a másik a matematikát tanítja. A készségtárgyakat megosztva, a szabadidős foglalkozásokat felváltva tartják. Ez a szervezeti forma a gyermek személyiségének sokoldalú megismeréséhez és fejlesztéséhez a legnagyszerűbb! A gyermek teljes személyiségének fejlesztése mellett a korszerű ismeretek, képességek, készségek kialakítása és bővítése a legfontosabb pedagógiai feladatunk. Nevelőink szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a ránk bízott gyermekekből.


Az első osztályok indítását optimális létszámmal tervezzük A kötelező tantárgyak óraszáma az első évfolyamon heti 20 óra. A kötelező órákon felül, a következő nem kötelező foglalkozások közül lehet egyet választani, amit heti 2 órában tanulhatnak a gyermekek:

  • Német nyelv
  • Angol nyelv
  • Játékos sport

A gyönyörű, tágas, jól felszerelt tornacsarnokunk lehetőséget biztosít a mozgásra, az egészséges életmód kialakítására, a különböző sportágak kipróbálására. A szép, gondozott udvar, a  levegőzéshez, a mozgásos játékokhoz, az izgalmas fogócskához, bújócskához nyújt teret. Azokon a napokon, amikor nincs óratervi testnevelés óra, játékos, egészséget megőrző testmozgást biztosítunk tanítványainknak.


Az Apáczai Kiadó tankönyveiből tanítunk.
Az elsős osztályokban a hagyományos hangoztató-elemző-összetevő módszerrel, szótagolva tanítjuk az olvasást.
A tanórákon a differenciált foglalkoztatás mellett, a kooperatív tanulási technikát is szívesen alkalmazzuk.
Szakköreink közül néhány: kézműves,  sakk, furulya, foci, játékos sport, kempo, rajz, önművelés, énekkar, stb.
Iskolánk helyet biztosít a zeneoktatásnak. A művészeti iskolából kihelyezett zenetanárok tanítanak hegedülni, csellózni, zongorázni, fúvós hangszereken játszani.
A gyógytornára javasolt gyerekek gyógytornász szakember irányításával az iskolában vehetnek részt a számukra megfelelő foglalkozásokon.
A szabadidőben a pedagógusok múzeumokba, kiállításokra viszik a tanítványokat. Az osztályok rendszeresen járnak színházba, Bábszínházba, a Fővárosi Növény- és Állatkertbe .
Több turnusban péntekenként korcsolyázni visszük gyermekeinket a Pólus Center jégpályájára. A részvétel önköltséges. A második évfolyamon kötelező az úszásoktatás.
Könyvtárunkban rengeteg mesekönyv és regény található, kölcsönözhető, amire nagyon büszkék vagyunk. A kerületben a mi könyvtárunk az egyik legnagyobb és a legszebb!


A harmadik évfolyamtól kezdve két jól felszerelt számítástechnika teremben tanulhatják diákjaink az informatikát. A szakközépiskolában ECDL vizsgát tehetnek.
            Iskolánkra jellemző a nyitottság, a családias légkör, a szeretetteljes, biztonságos, igényes, szép környezetben történő nevelő-oktató munka.

Fontosnak tartjuk, hogy az idejáró gyerekek jól érezzék magukat, szívesen jöjjenek az iskolába! A szülők pedig biztonságban tudhassák gyermeküket!
Célunk az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek és kompetenciák fejlesztésének elősegítése.


Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való jó együttműködést, hiszen a gyermekek nevelése közös feladatunk. Számukra nyílt órákat, napokat szervezünk, szülői értekezleteket, fogadóórákat, szülői fórumokat tartunk, s valamennyi rendezvényre meghívjuk őket. A Szülői munkaközösség és az Iskolaszék támogató munkájára mindig számíthatunk. Valamint a Diákönkormányzat véleményére is. Az iskolai diákfórumon  a tanulók is elmondhatják az észrevételeiket, ötleteiket és a véleményüket.
Az iskolai étkeztetést helyben oldjuk meg, hiszen saját főzőkonyhánk van. Az étlapot közösen állítjuk össze.
A Diák Sport Egyesület számos szakosztállyal várja a gyerekeket és a szüleiket is    / röplabda, kosárlabda, foci, torna, túrázás, kerékpározás, játékos sport, asztalitenisz stb. /.
Nagy jelentőséget tulajdonít iskolánk az idegen nyelv oktatásának. Az 1-3. évfolyamon, mint választott tantárgyat  heti 2 órában, majd a 4. évfolyamtól bontott csoportban  heti 5 órában tanulhatják a gyermekek  az idegen nyelvet / angolt vagy németet /.  Iskolánknak Bécs XXIII. kerület egyik iskolájával van testvérkapcsolata. Diákjaink közös programokon, projektekben valamint csereüdültetésben vehetnek részt. A szakközépiskolánkban ECL Vizsgaközpont működik, ahol diákjaink nyelvvizsgát tehetnek.
A lemaradó tanulók felzárkóztatásában fejlesztő pedagógus segít, a beszédjavítást pedig logopédus végzi. Iskolapszichológus segíti a rászorulókat.


Utoljára, de nem utolsósorban a hagyományainkról:
Minden szeptemberben megrendezzük a Károly Róbert Napokat, amelyen a tanulók nagy kedvvel és lelkesedéssel idézik fel névadónk korát. Ekkor szoktuk megköszönni a szülők segítő, támogató munkáját, s átadjuk a Károly Róbert Díjat.
Az egész iskola közös kirándulása és a bográcsban főzés, az osztályok közötti főzőverseny egy életre szóló élményt jelent a gyermekeknek, a szülőknek és a pedagógusoknak egyaránt.
A hagyományok között fontos megemlíteni a Dicsőségtablót, az ünnepélyeket, megemlékezéseket, a  Kereskedők bálját, a disznótort, a  Mikulást, a Luca napi vásárt, a karácsonyi gyertyagyújtást, az alsósok karácsonyi hangversenyét, a Meseszínházat, a Farsangot, a Környezetvédelmi hetet, a sport napokat, a Gyermeknapot, valamint a számos nyári tábort, erdei iskolát.


Ezekről az eseményekről a minden évben megjelenő évkönyvünkben lehet olvasni.
A nevelő-oktató munka támogatására alapítvány működik, amelyet a tantestület hozott létre.


Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általá    |   1151 Budapest, Szõdliget u. 24-30.
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu